กระจับ

กระจับ พืชน้ำหายาก รูปทรงเหมือนเขาควาย เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จัก

กระจับ สามารถพบเจอได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  เด็กรุ่นใหม่ อาจจะไม่รู้จักพืชชนิดนี้ หรือไม่เคยเห็นหน้าตาเลยก็ว่าได้ กระจับ เป็นพืชน้ำ ส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำ โผล่ใบขึ้นมาเหมือนต้นบัว นับว่าเป็นไม้น้ำที่น่าสนใจมากชนิดหนึ่ง เพราะมีรูปร่างประหลาด มีผลหน้าตาและผิว คล้ายเขาควาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบเรียกชื่อว่า “กระจับควาย” แม้จะมีหน้าตาไม่เหมือนพืชชนิดอื่นทั่วไป แต่ประโยชน์นั้นก็มีมากมายไม่ต่างจากพืชชนิดอื่น เอามาต้มกิน หรือนำมาเป็นของเล่น เขาขวิดกัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Trapa bicornis . อยู่ในวงศ์ TRAPACEAE มีชื่อตามท้องถิ่นเรียกต่างๆ ว่า เขาควาย มะแงง ม่าแงง พายับ เป็นต้น เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู ลักษณะเป็นกอลอยน้ำ ใบมี 2 แบบ คือ ใบใต้น้ำ เป็นเส้นยาวคล้ายราก ใบลอยน้ำมีลักษณธะคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขอบใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างมีสีแดง ก้านใบยาว ตรงกลางพองออก ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีขาว ออกที่โคนก้านใบ มีกลีบดอก 4 กลีบ บานเหนือน้ำ เมื่อเป็นผลจะจมลงใต้น้ำ ผลหรือฝักกระจับมีสีดำขนาดใหญ่ […]